GUGU'S WATCH

商店的話 - 2012年初春,GUGU'S WATCH品牌誕生, 專門找尋特殊質感的錶藝設計, 從不同的角度.光線.色澤.以及指針盤面上的結構, 都能看出個人思想及精神上的品味, 而我們正在做的, 就是讓手腕上的細節度也要表現到位, 在創立前專門收藏許多特殊款式, 其中樂趣難以形容! 進而想和大家分享這樣收藏的喜悅, 你們是否也曾為了珍藏到一款特殊的東西而感到愉悅呢? 又或是,收藏的同時也正在和某一位戀人或朋友相遇呢? 我們獻上的每一款錶都有生命,還有專屬他/她的故事 就像你在這尋覓了最契合你的時光 編織著後續關於彼此的詩篇 「除了找到你自己之外,也找回了那些光年的記憶.」

最新上架
GUGU'S Watch 黑白藝術家
GUGU'S Watch 黑...

賞想價: HK$205.00

GUGU'S Watch 黑藝術家
GUGU'S Watch 黑...

賞想價: HK$205.00

GUGU's Watch 粉海歐亞地層
GUGU's Watch 粉...

賞想價: HK$250.00

GUGU's Watch 藍海歐亞地層
GUGU's Watch 藍...

賞想價: HK$250.00

GUGU's Watch 白灰歐亞地層
GUGU's Watch 白...

賞想價: HK$250.00

GUGU'S Watch 黃金老唱片機
GUGU'S Watch 黃...

賞想價: HK$270.00

熱賣商品
GUGU's Watch 白灰歐亞地層
GUGU's Watch 白...

賞想價: HK$250.00

GUGU's Watch 粉海歐亞地層
GUGU's Watch 粉...

賞想價: HK$250.00

GUGU'S Watch 訂製品牌款  懸空三角90%黑巧克
GUGU'S Watch 訂...

賞想價: HK$150.00

店長推薦
GUGU's Watch 藍海歐亞地層
GUGU's Watch 藍...

賞想價: HK$250.00

GUGU'S Watch 黑白藝術家
GUGU'S Watch 黑...

賞想價: HK$205.00

GUGU'S Watch 訂製品牌款  懸空三角90%黑巧克
GUGU'S Watch 訂...

賞想價: HK$150.00